Stambena zgrada “Santing – 10”

Stambena zgrada “Santing – 10” se nalazi u centru Pala, u ulici Nikole Tesle. U blizini Autobuske stanice u Palama.
Santing 10

Lokacija

Santing 10 lokacija

Osnova suteren

Osnova suteren Santing 10

Osnova prizemlja i spratova I, II, II, IV, V


Stan 1

Stan 2

Stan 3

Stan 4

Stan 5

Stan 6

Stan 7

Stan 8