Betonara

Proizvodnja i ugradnja betona
U vlasništvu firme Santing d.o.o. posluje i postrojenje za proizvodnju betona, a nudimo i usluge ugradnje.