Kontakt

Sjedište

Santing d.o.o.

Jovana Cvijića br. 1
71420 Pale
RS/BiH

+ 387 65 012-064 (za apartmane)
+ 387 57 226-570, 201-990
+ 387 57 226-570, 201-990

E-mail: santingdoo@gmail.com

Proizvodnja i stovarište Santing d.o.o.

Dobrovoljnih davalaca krvi b.b.
71420 Pale
RS/BiH

+ 387 57 224-804
+ 387 57 224-804

E-mail: santingdoo@gmail.com

Kontakt forma