Kontakt

Sjedište

Santing d.o.o.

Jovana Cvijića br. 1
71420 Pale
RS/BiH

(057) 226-570, 201-990
(057) 226-570, 201-990

E-mail: santingdoo@gmail.com

Proizvodnja i stovarište Santing d.o.o.

Dobrovoljnih davalaca krvi b.b.
71420 Pale
RS/BiH

(057) 224-804
(057) 224-804

E-mail: santingdoo@gmail.com

Kontakt forma