Referenc lista – projektovanje

POSLOVNI CENTAR “BARTULA”, Pale
FAZA: IZRADA TEHNICKE DOKUMENTACIJE (cca 6.000 m2)
INVESTITOR: “BARTULA” d.o.o Sokolac
SRAMBENO-POSLOVNA ZGRADA, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA (cca 3.000 m2)
INVESTITOR: “SANTING” d.o.o Pale
BENZINSKE PUMPE “MAJNEX”, Podgrab – Pale i Foča
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR: “MAJNEX” d.o.o Pale

VANJSKO UREĐENJE BENZINSKIH PUMPI “MAJNEX”, Podgrab, Pale i Foča
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
INVESTITOR: “MAJNEX” d.o.o Pale

POSLOVNA ZGRADA, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJA (cca 1.000 m2)
INVESTITOR: “MAJNEX” d.o.o Pale
POSLOVNA ZGRADA CRVENOG KRSTA RS, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 800 m2)
INVESTITOR: Crveni krst RS
STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA “SANTING 2”, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 3.000 m2)
INVESTITOR: “SANTING” d.o.o. Pale
STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJA (cca 3.000 m2)
INVESTITOR: “MAJNEX” d.o.o Pale
STAMBENA ZGRADA “SANTING 3”, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 4.500 m2)
INVESTITOR: “SANTING” d.o.o. Pale
SABORNI HRAM PALE, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
INVESTITOR: SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA “SANTING 4”, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 4.700 m2)
INVESTITOR: “SANTING” d.o.o. Pale
HOTEL “LAVINA”, Jahorina
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 1.700 m2)
STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA “SANTING 5”, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 1.000 m2)
INVESTITOR: “SANTING” d.o.o. Pale
VANJSKO UREĐENJE PRAVNOG I FILOZOFSKOG FAKULETA, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
INVESTITOR: PRAVNI I FILOZOVSKI FAKULTET, Pale
ULICA NIKOLE TESLE, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
INVESTITOR: OPŠTINA PALE
POSLOVNA ZGRADA (cca 1.000 m2)
INVESTITOR: “ELEKTRODISTRIBUCIJA” A.D. PALE
STUDENTSKI DOMOVI PALE (cca 8.000 m2)
INVESTITOR: “MEGASUN” d.o.o Pale
VANJSKO UREĐENJE AUTOBUSKE STANICE, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
INVESTITOR: “STANIŠIĆ” d.o.o Pale
SRAMBENA ZGRADA, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 900 m2)
INVESTITOR: “PRETIS” Mokro

 

TRŽNO POSLOVNI CENTAR “LP-KOMERC” Stari Grad, S.Sarajevo
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 700 m2)
INVESTITOR: “LP-KOMERC” d.o.o Pale

POSLOVNA ZGRADA “ELEKTRODISTRIBUCIJE”, Lukavica – S.Sarajevo
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 600 m2)
VOĐENJE NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA
INVESTITOR: MDP “ŠAMOT” Sokolac

PAROHIJSKI DOM, Vučija Luka, Opština Stari Grad
FAZA: IZRADA TEHNI^KE DOKUMENTACIJE (cca 500 m2)
INVESTITOR: SRPSKA PRAVOSLACNA CRKVA

POSLOVNA ZGRADA, Opština Stari Grad
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
INVESTITOR: Opština Stari Grad

VEĆI BROJ POSLOVNO-PROIZVODNIH OBJEKATA
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (preko 500 m2)

SRAMBENA ZGRADA, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 900 m2)
INVESTITOR: “PRETIS” Mokro

POSLOVNA ZGRADA “ELEKTRODISTRIBUCIJE”, Lukavica – S.Sarajevo
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 600 m2)
VOĐENJE NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA
INVESTITOR: MDP “ŠAMOT” Sokolac

OSNOVNA ŠKOLA “JOVAN DUČIĆ”, Kasindo, S.Sarajevo
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (adaptacija i dogradnja cca 1000 m2)
INVESTITOR: OŠ “Jovan Dučić” Kasindo

POSLOVNA ZGRADA “MAGENTA”, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 700 m2)
INVESTITOR: “MAGENTA” d.o.o. Pale

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 1.500 m2)
INVESTITOR: Mirković Bojan

STAMBENA ZGRADA, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE NADOGRADNJE INVESTITOR: JODP “PALE STAN” Pale

OSNOVNA ŠKOLA “GLOGOVO SELO”, Bratunac
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
INVESTITOR: BOSNIA VIVA MAJORCA

PAROHIJSKI DOM, Vučija Luka, Opština Stari Grad
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 500 m2)
INVESTITOR: SRPSKA PRAVOSLACNA CRKVA

POSLOVNA ZGRADA, Opština Stari Grad
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
INVESTITOR: Opština Stari Grad

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA STAMBENIH KUĆA, Opština Foča
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (23)
INVESTITOR: DRC Mostar

DOM KULTURE, Opština Bratunac
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 3.200 m2)
INVESTITOR: OPŠTINA BRATUNAC

PAROHIJSKI DOM, Trnovo
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 500 m2)
INVESTITOR: SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

ZGRADA OPŠTINE BRATUNAC, Bratunac
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 2.300 m2)
INVESTITOR: Opština Bratunac

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 1.500 m2)
INVESTITOR: Mirković Bojan

STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA “DOM-INVEST”, I.Sarajevo
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 2.700 m2)
INVESTITOR: “DOM-INVEST” d.o.o. Istočno Novo Sarajevo

POSLOVNA ZGRADA “MILKUS”, Bijeljina
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (cca 1.200 m2)
INVESTITOR: “Milkus” d.o.o. Pale

ULICA IVE ANDRIĆA, Pale
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
INVESTITOR: OPŠTINA PALE

VANJSKO UREĐENJE OPŠTINE ISTOČNI STARI GRAD, Hreša
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
INVESTITOR: OPŠTINA STARI GRAD

VANJSKO UREĐENJE STANICE POLICIJE, Sokolac
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
INVESTITOR: MUP RS

DJEČIJE IGRALIŠTE SOKALAC
INVESTITOR: OPŠTINA SOKOLAC

VEĆI BROJ POSLOVNO-PROIZVODNIH OBJEKATA
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (preko 500 m2)

STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA “MAXI-KOMERC” (cca 2.000 m2)
INVESTITOR: “MAXI-KOMERC” d.o.o Pale

VEĆI BROJ INDIVIDUALNIH STAMBENO POSLOVNIH OBJEKATA
FAZA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE