Referenc lista – izvođenje radova

HOTEL “Lavina”, Jahorina (cca 1.000 m2)
HOTEL “San”, Jahorina (cca 1.000 m2)
STUDENTSKI DOMOVI PALE (cca 8.000 m2)
INVESTITOR: “MEGASUN” d.o.o Pale
POSLOVNI OBJEKAT PRESTAVNIKA RS U ZAJENIČKIM INSTIUCIJAMA BIH, LUKAVICA
POSLOVNI OBJEKAT”ELEKTROUNION” – LUKAVICA
STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA “Santing 1”, Pale (cca 3.000 m2)
INVESTITOR: “SANTING” d.o.o Pale

 

STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA “Santing 2”, Pale (cca 4.000 m2)
INVESTITOR: “SANTING” d.o.o Pale

STAMBENA ZGRADA “Santing 3”, Pale (cca 6.000 m2)
INVESTITOR: “SANTING” d.o.o Pale

STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA “Santing 4”, Pale (cca 6.000 m2)
INVESTITOR: “SANTING” d.o.o Pale

SRAMBENO-POSLOVNA ZGRADA “Santing 5”, Pale (cca 1.000 m2)
INVESTITOR: “SANTING” d.o.o Pale

STAMBENA ZGRADA “SANTING 6” (cca 2.500 m2)
INVESTITOR: “SANTING” d.o.o Pale

JAVNE GARAŽE, Pale (cca 800 m2)
INVESTITOR: “SANTING” d.o.o Pale

POSLOVNI OBJEKAT-tehnički pregled vozila “Bobar”, Pale
INVESTITOR: “BOBAR” Bijeljina

STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA “MAXI-KOMERC” (cca 2.000 m2)
INVESTITOR: “MAXI-KOMERC” d.o.o Pale

VEĆI BROJ INDIVIDUALNIH STAMBENIH, STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA

IZVOĐENJE HIDROINSTALACIJA, PARKINGA, SAOBRAĆAJNICA, PJEŠAČKIH STAZA I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA ZA SVE GORE NAVEDENE OBJEKTE.